فریما دیجیتال  مرکز چاپ، طراحی و صحافی آلبوم ژورنال

این مجموعه با در اختیار داشتن دو تیم طراحی کاملا حرفه ای در زمینه طراحی آلبوم ژورنال
و با بهره گیری از نرم افزارهای اصلی گرافیکی در محیط پیکسل
قصد بر این دارد که طراحی بسیار خاص و ویژه ای را به شما عکاساان عزیز ارائه دهد.


(برگزار کننده کلاس های فوق حرفه ای فتوشاپ ویژه طراحان آلبوم ژورنال)

 • sssasasli.jpg
  big image
  sssasasli.jpg
 • s1ize sasli.jpg
  big image
  s1ize sasli.jpg
 • ss.jpg
  big image
  ss.jpg
 • ssskadre asli.jpg
  big image
  ssskadre asli.jpg
 • 06.jpg
  big image
  06.jpg
 • size kadre asli.jpg
  big image
  size kadre asli.jpg
 • 034.jpg
  big image
  034.jpg
 • sizsse 02asli.jpg
  big image
  sizsse 02asli.jpg
 • sssasss.jpg
  big image
  sssasss.jpg
 • 10.jpg
  big image
  10.jpg
 • 03.jpg
  big image
  03.jpg
 • ssssssassssli.jpg
  big image
  ssssssassssli.jpg
 • 02.jpg
  big image
  02.jpg
 • sssssasli.jpg
  big image
  sssssasli.jpg
 • size ssskadre asli.jpg
  big image
  size ssskadre asli.jpg
 • 44re asli.jpg
  big image
  44re asli.jpg
 • size 15asli.jpg
  big image
  size 15asli.jpg
 • size kadresss asli.jpg
  big image
  size kadresss asli.jpg
 • size saqasli.jpg
  big image
  size saqasli.jpg
 • aC.jpg
  big image
  aC.jpg
 • ssssssasli.jpg
  big image
  ssssssasli.jpg
 • size kadre g.jpg
  big image
  size kadre g.jpg
 • ssssssasliss.jpg
  big image
  ssssssasliss.jpg
 • size 02asli.jpg
  big image
  size 02asli.jpg
 • sssskadre asli.jpg
  big image
  sssskadre asli.jpg
 • aas.jpg
  big image
  aas.jpg
 • 05.jpg
  big image
  05.jpg
 • size dasli.jpg
  big image
  size dasli.jpg
 • ssss.jpg
  big image
  ssss.jpg
 • 04.jpg
  big image
  04.jpg
 • sizess sasli.jpg
  big image
  sizess sasli.jpg